Obchodní podmínky | Vše pro karneval - masky,škraboošky, kostýmy

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Kdo jsme?

Vseprokarneval.cz

Provozovatel

Laura fun s.r.o

Riegrova 28

779 00 Olomouc

Ičo: 29397685

Dič: CZ29397685

 

 

Showroom,sklad,reklamace:

Laura fun s.r.o

Viaduktová 1894/10b

Český Těšín

Jsme plátci DPH

 

            2. Jak si objednat?

 - www.vseprokarneval.cz on-line 24 hodin denně

- telefonicky 00420 722 920 168

- e-mailem - hubner@go4shop.cz

 

 

3. Dodací a platební podmínky

Po obdržení objednávky, zboží expedujeme do 24 hodin. V případě provozních problémů (zboží není na skladě nebo mimořádné události u přepravce zboží) Vás budeme neprodleně informovat a sdělíme Vám termín dodání.

Zboží dodáváme po celém území České a Slovenské republiky.

Místem dodání je adresa, kterou zákazník uvede v objednávce.

Způsob odběru zboží:

 •    osobním odběrem
 •    prostřednictvím České pošty
 •    prostřednictvím Slovenské pošty
 •    prostřednictvím kurýrů (pouze objednávky nad 10.000,- tj. 331EUR)

 Způsob platby:

 •  hotově při osobním odběru
 •  převodem na bankovní účet
 •  na dobírku

 Náklady na dopravu zboží se liší, dle zvoleného způsobu platby.

 •  PPL dobírka 130,-
 •   PPL Platba bankovním převodem Kč 105,-
 •   Česká pošta dobírka Kč 130,-
 •    Česká pošta Platba bankovním převodem 120,-
 • Osobní odběr 0,-

K poštovnému se připočítává DPH v zákonné výši

Ke každému balíku se připočítává balné ve výši 15,-

V případě, že jste ze Slovenska, nebo jste se rozhodli uskutečnit platbu bankovním převodem, je nutné aby jste zboží nejdříve zaplatili a až po připsání peněz na náš účet zboží expedujeme

Číslo účtu Česká Republika: 2107383522/2700  UniCredit Bank Czech Republic a.s.

 

4. Převzetí zboží

Kupující je povinen  před převzetí zboží od přepravce zboží zkontrolovat, zda - li není poškozeno přepravou, či není zřetelný pokus o neoprávněné vniknutí do zásilky.V tom případě zákazník vyhotoví záznam s přepravcem.

Převzetím zboží stvrzujete, že je daná zásilka nepoškozená a v pořádku a na případné další reklamace, nebude brán zřetel.

5. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání oznámení o odstoupení.

 

Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zaplacenou finanční částku prodávající vrátí zákazníkovi do 30 dnů od odstoupení. Prodávající žádá zákazníky, aby součástí oznámení o odstoupení učinili pokud možno i informaci o čísle bankovního účtu, na který má být finanční částka vrácena.

 

Zákazník je oprávněn dodané zboží prohlédnout a v přiměřeném a rozumném rozsahu i vyzkoušet a přesvědčit se o povaze a funkčnosti dodaného zboží. Ovšem v případě, že před odstoupením od smlouvy zákazník užívá dodané zboží nad rámec oprávnění podle předchozí věty, je povinen prodávajícímu vzniklé znehodnocení dodaného zboží nahradit v penězích.

 

Proti pohledávce zákazníka na vrácení zaplacené finanční částky je prodávající oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a případnou pohledávku na náhradu vzniklého znehodnocení dodaného zboží.


 

6. Reklamace

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou, nebo opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době, jejíž délka činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o vadu, která se projeví v záruční době jako rozpor s kupní smlouvou a kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, jež se projeví v záruční době jako rozpor s kupní smlouvou, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo na výměnu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Reklamaci je zákazník oprávněn uplatnit písemným oznámením o reklamaci odeslaným na výše uvedenou adresu showroomu. Součástí oznámení je volba způsobu vyřízení reklamace, pokud právo volby zákazníkovi přísluší. K oznámení zákazník připojí reklamované zboží a kopii dokladu osvědčující zakoupení zboží u prodávajícího.

 

Provedení případné záruční opravy zajistí prodávající na základě uplatněné reklamace.

 


7. Ochrana osobních údajů

Zákazník potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním osobních dat, jako je jméno, příjmení,  telefon, adresa, e-mail.

Tyto údaje slouží pouze a výhradně k usnadnění Vaší další objednávky a k tomu abysme Vás mohli lépe informovat o našich nabídkách a akcích.

 

8. Minimální odběr zboží v hodnotě 270 korun

bez poštovného.V případě objednání zboží v hodnotě nižší než 270 korun, si vyhrazujeme právo zboží NEZASLAT

9.Zboží je na internetu, ale není na skladě

V případě, že si zákazník objedná zboží, které je na internetu uvedeno že "je skladem" a ve skutečnosti není skladem, společnost vždy kontaktuje zákazníka a domlouvá s ním náhradní plnění objednávky a to:

 • výměnou za jiné zboží které je skladem
 • výměnou za stejné zboží, které je skladem ale má jinou jakost,skladbu či barvu
 • nezasláním této položky

 

10.Závěrečná informace

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí na veškeré nákupy na www.patymaska.cz  .Zákazník odesláním objednávky bere všeobecné obchodní podmínky na vědomí.

Vyhrazujeme si právo obchodní podmínky měnit.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
www.muj-karneval.cz